Meny Stäng

Företaget IRC AB startade 1989

Ägs av grundarna Marit och Örjan Elg samt sönerna Joakim och Patrik.

När det hela började huserade vi i en gård i Mockfjärd men när omsättningen ökade, antalet anställda fler så blev även kravet på större lokaler ett faktum.

Att Redhes väveri lokaler i Björbo blev till salu gjorde att köpet blev ett faktum även om en omfattande renovering krävdes för att få allt anpassat till vår verksamhet.

Allt stod klart i dom nya lokalerna på drygt 750 kvadratmeter fördelat på tre plan och 2013 gick flytten mot Björbo.

På övervåningen har vi vår säljavdelning och på nedre plan finns våra tekniker inom radio service samt kabeltrummor.

Vi är i dagsläget 15st anställda från produktion, säljare, servicepersonal samt administration.

2013 blev vi utsedda till åretsföretagare i Gagnef kommun.

-Kvalitetspolicy-  ISO 9001

Vi på IRC AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer där vi erbjuder höga säkerhetslösningar.

 • Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt.
 • Genom vår försäljning/produktion/service av radiosystem, upprullare och övriga produkter erbjuder vi driftsäkra produkter,  snabb service och support samt håller det vi lovar.
 • Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.
 • För att ladda ner certifikat : ISO 9001

-Miljöpolicy-  ISO 14001

Vi på IRC AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

I vår försäljning/produktion/service av radiosystem, upprullare och övriga produkter ska vi:

 • Minst uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.
 • Hushålla med råvara, material och energi.
 • Ha en väl fungerande källsortering.
 • Arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.
 • Genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.
 • Arbeta förebyggande med risk/möjlighet för att minska föroreningar.
 • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.
 • För att ladda ner certifikat : ISO 14001

Personuppgiftspolicy GDPR

Vi på IRC AB gör vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.
Vi registrerar och lagrar information i våra kundregister. Där behandlar vi personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer och dessa uppgifter används i syfte att uppfylla avtalen.
Vi använder även personuppgifterna till nyhetsbrev.
Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationen samt vid eventuella utskick av erbjudanden från IRC AB
I de fall information lämnas till oss via e-post ges samtycke till att eventuella personuppgifter registreras.